Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

F. Suherman's blog

F. Suherman's picture

Kecap Dinten Ieu

KDI 1967 Bangsat -- ok
 
Sd1: Sd1: Saderek kaum dangu, urang tepang deui dina acara Kecap Dinten Ieu hiji program anu didamel mantak kataji sareng mintonkeun pola kahirupan sadidinten. Danget ieu sim kuing mang Herman ngajak saderek supados ngalarapkeun sacara singkat hiji kecap anu judulna "Bangsat"