Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

cara "GILA" MENGUBAH pengusaha dengan cara "GILA"

udalama's picture

 

from doubt to FAITH
 
 
 
cara "GILA" MENGUBAH pengusaha dengan cara "GILA"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JANGAN LEWATKAN SEMINAR INI!!!
KELUAR DARI SEMINAR INI, ANDA AKAN LANGSUNG MENJADI PENGUSAHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-KAYA???
SING rumongso arep NGGELAR ACAR'a KUWI kudhu ATI-ATI!!!
 
 
tole... tole...
mubeng alun-alun kog NGEBUT to le... le...
BENJUT kowe mengko yen ngebut!
 
kowe ora ngormati sing sepuh le...
mubeng alun-alun kuwi kudhu alon-alon le...
opo kowe arep "ngobrak-ngabrik" panggonanku le?
opo bocah-bocahku AREP mbok ajari MOTO DUIT'en le?
uwis ah, sak sugeh'e kowe koyo opo,
ben wong donyo sing nyekseni yo le...
opo kowe biso sugih sak lawase?
KERJO BHAKTI kog ngarep-arep bayaran... hahaha
 
tole... tole...
JAMAN saiki...
WEKTU saiki...
NOMER SIJI kudu WEDHI karo GUSTI!
 
Kapak sudah tersedia pada akar pohon
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik,
pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Matius 3:10
 
 
tole... tole...
yen niat TULUS arep nulung,
yen niat TULUS arep ngajari,
yen niat TULUS arep menehi ilmu,
kowe ora usah narik bayaran TIKET!
uwis sugih kog arep "ngrampok",
serakah emen kowe le...
gedadhang emen kowe le...
'peh bocah-bocahku wong bodho'e kog arep mok bodho'ni...
 
 
yen ono bocah-bocahku...
sing dadi kaki-tanganmu,
iku urusanku, kowe ra usah ng'iri!!!
 
tole...
aku, ngormati lan bangga karo R. M. Surwardi Suryaningrat,
yen dibandingake karo kowe aduh... koyo bumi karo langit le...
opo-opo kog mbok ukur karo DUIT,
eling to le, eling...
kowe kudhu TOBAT!
 
 
pesenku...
Dan Aku berkata kepadamu:
"Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur,
supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi,
kamu diterima di dalam kemah abadi."
Lukas 16: 9
 
 
YEN kowe SIDO nggelar ACAR'amu,
OJO NGANTI kowe njupuk KEUNTUNGAN sak sen pun,
amargo iku, sing nylametke kowe lan keluargamu,
kabeh KEUNTUNGAN/duit sing dadi hak’mu,
KUDHU kowe persembah’ake ning panti asuhan utowo mesjid/mushola.
ben supoyo kowe opo keluargamu ora dadi kere!!!
 
 
tole... tole...
mubeng alun-alun kuwi kudhu ALON-ALON le...
mubeng alun-alun kog NGEBUT to le... le...
BENJUT kowe mengko yen ngebut!
 
JAMAN saiki...
WEKTU saiki...
NOMER SIJI kudu WEDHI karo GUSTI!
sing mbok pikir kog DUIT terus...
kowe isih URIP saiki we, kudhu iso BERSYUKUR le.
 
 
ELING-ELING...
kodok wae iso muni teot-teot teblung.
AKU mung NGELING’AKE kowe,
amargo aku NGORMATI asalmu!
 
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Matthew 9:13
 
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung", sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.  Yakobus 4: 13-14
 
DAPATKAN SEMUA JAWABANNYA DALAM HATImu!!!
 
from doubt to FAITH
kaswan's picture

@udalama : warga ingkang bingung...

Kagem mas udalama....

Wonten warganing "Pasar Klewer" meniko ingkang ketingal bingung menawi mastani serat Panjenengan.

Mbok bilih langkung sae Panjenengan numutaken artinipun ing bahasa Indonesia supados konco - konco mangertos lan dados migunani kagem konco - konco suku sanes.

Mekaten usulan saking Kaswan...

Nuwun

Gusti Yesus mberkahi......

udalama's picture

@kaswan

 

sahabat kaswan,
 
maafkan ya…
yang mengerti biarlah mengerti…
 
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13: 7
udalama's picture

wulang bebasan, mugo-mugo durung telat…

mugo-mugo durung telat…
kenopo MUBENG alun-alun, tole ORA ENTHUK ngebut???
 
wulang bebasan KANGGO tole…
 
ORA ANA wong kang NAMBAL sandhangan lawas NGANGGO suwekan anyar, AWIT manawa mangkono suwekane kang anyar mau BAKAL nyuwekake, kang anyar NYUWEKAKE kang lawas, TEMAHAN saya amba suweke. Mangkono uga ORA ANA wong kang NGISEKAKE anggur anyar ing impes lawas, AMARGA yen mangkono anggure BAKAL NGAMOHAKE impes mau, SATEMAH anggure lan impese loro-lorone BAKAL tanpa guna. MULANE anggur anyar KUDUNE diwadhahi ing impes anyar.
 
maturnuwun,
Gusti Mberkahi
 
 
 
Dhuh wanita kang sulistya dhewe ana ing satengahe para wanita, manawa kowe durung sumurup, ngetutna tapak-tapake wedhus lan angona cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-3