Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Cinderella

clara_anita's picture

Have you ever dreamed as if you were Cinderella?
Curling in the dusty cellar
when the kind fairy godmother
gave her those glass slippers ...

Then you wake up from the dream so sweet
open your eyes; look around...
sadly the world is not as magical as the myth
there is no fairy godmother nor that charming prince...

The real world is not magical
at all

Then, feel those strong Hands handling yours..
You might still find no fairy godmother..
But you do feel there is your FATHER
He might not sprinkle the fairy dust
nor make handsome princes out of mice

Yet,
He surely holds your hands
and under His grace
your dilligent hands will do countless magical things
as HIS will
when you allow HIM
lead you
guide you
bless you
lift you

after all
you'll learn
you are far better than a Cinderela.

udalama's picture

@Mbak clara_anita, yen ibu opo jenenge u’mara bakrie?

 

Mbak clara_anita….
Kali ini aku manggil mbak dengan sebutan…
Mbak cinderela boleh ya…
MAAF agak maksa hehehe
 
 
mbak cinderela…
 
ngertos’e dalem sekolah wonten “International School
niku mbayaripun awis/larang nggih…
ngertos’e dalem wektu taun 2000’nan,
niku mbayaripun sesasi’ne 800 ewu’nan rupiah.
awis nggih mbak…
ngertos’e dalem sak’ing penjogonipun,
inggih meniko ingkang dados tukang nyapu lan resik2.
 
sak meniko mbayare pinten inggih mbak?
menopo mbayaripun sampun mirah?
soale sak meniko usum barang diobral… hehehe
(ngapunten’e ndalem ajar ngguyu ngagem ati)
 
diobral niku inggih sae mbak…
wong dalem inggih seneng tumbas barang ingkang mirah
hehehe…
mirah tapi kualitas’ipun sae,
hahaha…  :)
TAPI inggih niku mbak…
kito tetep kudhu ati-ati lan setiti lho nggih.
 
 
mbak cinderela…
dalem inggih seneng ngertos bocah-bocah pinter,
tapi yen bocah-bocah dados “stress” pripun nggih mbak?
(stress meniko amargi ke’katah’en beban)
 
 
mbak cinderela…
yen kepareng dalem “curhat”…
dalem “trenyuh” mbak…
amargi ngertos yayasan sosial KRISTEN,
diagem “ajang bisnis”…
soa’le ingkang namine yayasan meniko,
tujuanipun rak mboten bisnis nggih?
inggih bener yen misalipun mbelo diri,
la wong ngajengipun “ketingal” sosial,
tapi walik’ipun kagem dalem, “ketingal” bisnis niku mbak?
so’ale sak mangertos’e dalem…
yayasan meniko tujuanipun rak SOSIAL nggih…
yen perusahaan meniko tujuanipun KEUNTUNGAN/swatanisasi.
tapi du’ko nggih mbak, dalem mboten ngertos leresipun kedah pripun.
soale yen wonten putro tiyang pas-pasan
yen pengen sekolah wonten mriku pripun nggih?
dalem NAMUNG “curhat”.
 
 
Markus  10
Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.  > ayat 14
Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. > ayat 24
 
 
>mbak…
dalem nggih pernah sade’an/dodol’an, wonten pasar kota daerah’ipun mbak.
kota’ne hawa’nipun adem nggih mbak :)
cewek-cewek’ipun inggih ayu-ayu :)
>ajar ngrayu mbak hehehe tapi yen kepanggih dereng wantun matur hehehe
 
sak dereng’ipun…
Matur Nuwun kepareng “curhat”,
GUSTI YESUS mberkahi mbak sekaliyan keluarga.
 
 
Nb:
jejak-jejak didinding…
 
salam kagem arek-arek Kertosono
lare alit -alit dibebani Pe-Er ingkang kathah…. kedah sinau ngantos dalu … mesak-aken nggih, badhe dolanan sampun mboten wonten plataran ingkang wiyar.
 
yen bapak jenenge umar bakrie,
yen ibu opo jenenge u’mara bakrie?
utowo u’marie bakrie?
:)  just kiding
injing-injing dalem, pengen nembang dolanan “cublek-cublek suweng”.