Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Trinitas

NoStressInDepress's picture

Freewill (Percakapan Dengan Tuhan)

KOPI ISENGKU

Suatu hari Gwan ditemui Tuhan di kamarnya, sambil mengajukan pernyataan kalau Gwan boleh mengajukan pertanyaan

Gwan: Tuhan, Anda bermonopoli !?

Tuhan: Tidak, kenapa kamu menyangka Aku bermonopoli??

Gwan: Kalau begitu jawab saja, apa Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa akan jatuh kedalam dosa ?