Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Naga Besar itu Si Ular Tua Yang Disebut Iblis atau Satan Adalah ADAM

jusack's picture

Analisa unt HAI HAI

 

hai hai's picture

Naga Besar itu Si Ular Tua Yang Disebut Iblis atau Satan Adalah ADAM

Kepada orang-orang Yahudi Kristus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Benarkah bangsa Yahudi adalah keturunan Iblis? Yesus Kristus adalah Allah. Tiada dusta di dalam diri-Nya. Apabila Dia menyatakan bangsa Yahudi keturunan Iblis, maka itu berarti bangsa Yahudi adalah keturunan Iblis.