Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

prinsip kejayaan

sahabat's picture

Secubit knowlegde antara "melakukan" dan "cuba melakukan"

Ketika saya duduk santai sambil membaca newspaper dalam satu ruang rekreasi, saya mendengar 3 perkataan yang menarik perhatian saya,  diucapkan oleh seseorang yang saya tidak kenali kepada kawannya. 3 perkataan itu ialah " buat atau tidak". Daripada perbualan mereka saya mengetahui bahawa mereka sedang tawar-menawar satu projek perniagaan.