Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Sorga

sahabat's picture

Aku berseru,

Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Sorga,

Jadilah sesuai rancangan-Mu,

Bumi berganjak dari kedudukannya,

Engkau tidak berganjak dari keputusan-Mu,

Hari-hariMu semakin dekat,

Lucifer semakin giat,

Dunia semakin hancur,

Bantulah umat-Mu menyiapkan diri dan muliakan diri-Mu.

__________________

"Aku yakin dengan sepenuhnya bahawa Berita Baik itu kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus, mula-mula orang Yahudi, dan juga orang bukan Yahudi" - Roma 1: 16